8 aug. 2018

Nya vågor

Genom att ägna bloggen åt saker som inspirerar så speglar den en tid som vi delar som en början på något nytt.