12 feb. 2013

Omläsningen

När vi återbesöker en text minns vi hur vi var när vi var där för första gången. Vi blir plötsligt synliga för oss själva.