19 feb. 2015

Narratologi

Jag är intresserad av läsningen av läsningen. Inte bara min egen läsning av min egen läsning.

14 feb. 2015

Kyrkan

Kyrkan är den rituella handlingen eller magiska tanken. Sättet som vi skapar mening uppstår då som ett flöde av upprepning och förändring.

Ikonografi

Bilderna har skapats som en utgångspunkt för vidare studier. Ibland relaterar jag till dem som om de var mina. Som om jag pratade med andras bilder och strukturerade dem som ett språk som utspelade sig genom tid.

13 feb. 2015

Nanoteknologi

När man tänker på framtiden och en exponentiell utveckling av den exponetiella utvecklingen inser man hur mycket utveckling som är möjlig. Hur vi ständigt kommer kunna göra mer med mindre. Väldigt mycket mindre.

11 feb. 2015

Singulariteten

Det jag gillar mest med den artificiella intelligensens singularitet är att den potentiellt skulle kunna göra det som meditation kan göra. Utgöra grunden för utveckling.

3 feb. 2015

Astronomi & poesi

Ibland tänker jag på teoretisk fysik som något som pekar mot ett universum och att poesi pekar mot ett genom ett. Ändå utspelar sig matematik ofta på samma ställe som poesi. Båda går då att läsa som artefakter eller språk som vi uppfann och började utveckla.