30 mars 2015

Verklighetens natur

Summan av allt människor skapat är egentligen minst lika inspirerande att föreställa sig som det vi skulle kunna skapa. Medvetandet rör sig då genom och bortom det vi formulerar.

23 mars 2015

Framtidens design

Derrida hade nog gillat dagens uppkopplade värld eftersom han föredrog en individualiserad, affirmativ, processorienterad och situationsbunden heuristik. Den som inte tar några omvägar.

19 mars 2015

Simulacrum

Ett postmodernt begrepp som försöker ringa in hur vi relaterar till bilder genom att skapa ett avstånd och en närhet till dem.

14 mars 2015

Upptäckten

När man plötsligt kan föreställa sig likheterna och skillnaderna mellan hieroglyfer och Feynmandiagram. Genom det nålsögat kan sedan all mänsklig aktivitet någonsin ses som ett ögonblick.

11 mars 2015

Frågan

Vad är kunskap får inte alls lika intressanta svar som när är kunskap eller var är kunskap.

9 mars 2015

Naturen

Jag gillar att betrakta naturen bortom språket. Det formulerade ramverket blir då ett slags fossil för vidare studier. Livet uppstår då som tolkandet och formulerandet. Det är där livet finns. I den rörelsen.

7 mars 2015

Totaliteten

När man betraktar betraktelsen spelar det ingen större roll var man riktar sin uppmärksamhet.

5 mars 2015

Oändlighet

Föreställer man sig alla ord, siffror eller alla kombinationer av alla ord eller siffror så finns det fortfarande något som är större än det.