29 jan. 2011

Tidsresor

Att föreställa sig strävanden och ideal i vissa årtionden är en stor inspirationskälla. Ibland hittar man riktiga guldkorn.

28 jan. 2011

Mytologier

Jag gillar myter och föreställningar eftersom de är ekon ur människors längtan. Det är kvitton från någon slags kommunikation mellan människor och en omvärld. Återspeglingar.

26 jan. 2011

Idéer

Jag gillar att se på idéer som enheter under utveckling inrymda i ett större sammanhang. Några får stor spridning. Jag funderar ofta på hur och varför en idé hittar in för att sprida sig vidare.

22 jan. 2011

Nicolas Moulin

För det första finns något fullkomligt magnetiskt i Nicolas fiktiva bilder av megastrukturer. För det andra pratar han gärna om hur han influeras av Paul Virilio.

Nicolás Méndez

Har i den här videon skapat ett slags buffébord av en lång rad visuella referenser.

20 jan. 2011

Frihet

Jag minns tydligt den första gången jag hörde ordkombinationen "den fria tanken". De tre orden slog ner i mig som uppenbarelse. Trots att det var över tjugo år sedan, minns jag exakt var och vem som sa det. Idén var så kraftfull att den förändrande hela universum. Gick det att se på tankar på något annat sätt än som fria?