25 okt. 2011

Kartan

Människans relation till kartan är fascinerande. Varför vi började göra och använda den är en evolutionär process genom tid. Därför är kartan inspirerande att undersöka både som en representant för idéer, som en sak vi skapat.

23 okt. 2011

Höst

Allt jag gillar med hösten hänger ihop med luftfuktighet och ljus. Stammarna blir mörkare av finfördelat regn.

9 okt. 2011

Tempel

Konst kan vara ett tempel. Som livet. Alltså behövs inga omvägar. Det som behövs finns i oss. Platsen dit vi längtar är också platsen där vi redan finns.

4 okt. 2011

Joseph Beuys

Pionjär som använde och utvecklade konsten som redskap för att skulptera i tid. Med några enkla symboler eller fraser skapade han rörelser som fortfarande pekar mot något mer öppet, fritt, och framåtsyftande.