30 sep. 2015

Konsten

Konsten kan ibland handla om bilden som sätter det upplevande i kontakt med sig själv.

18 sep. 2015

Poststrukturalismen

Jag tror att Derrida sökte det ännu icke artikulerade eftersom det är rikare än det vi redan formulerat. Osho sökte det av en annan anledning.

15 sep. 2015

Synteser

Det är lite magiskt hur medvetandet alltid sammanställer materialet som oundvikligen blir ett universum

9 sep. 2015

l'avenir

På samma sätt som man skulle kunna föreställa sig en skillnad mellan medvetandet, tanken och språket skulle man kunna föreställa sig en skillnad mellan den framtid som filosofin kan förutse och den som uppstår som något nytt.