31 aug. 2014

Innan inget

Om man föreställer sig inget eller det som finns innan inget blir det enklare att föreställa sig medvetandet eller det som läser medvetandet. Innan det formulerade finns det oformulerade. Innan ordet finns tanken, innan tanken finns medvetandet.

29 aug. 2014

Metamedvetenhet

Att bevittna himlen och det som bevittnar himlen. Att beskriva ett universum är att låta det rymmas i ett universum av mening.

3 aug. 2014

Paul Virilio

Jag tänker att Paul menar att helt oberoende av vem som ritat våra kartor så har vi bara detta liv. Paul gör en viss poäng av hastighet.

1 aug. 2014

Gilles Deleuze

En gång tänkte jag på Gilles Deleuze som någon som upptäckte medvetandet och skapade bilder och berättelser om det.