7 apr. 2015

Sommar 2015

Varje år när jag känner att vintern är besegrad stänger jag bloggen för sommarledighet. Det brukar vara i april. Det är tiden på året då man anar sommaren.

Intertextualitet

Vad är en text och hur uppstår den? Var och när blir den till? Finns det något utanför texten?

6 apr. 2015

Upprepning & förändring

Meditation vilar i upplevelsen av att medvetandet är en rörelse. Även om en melodi påminner om något vi hört så är upptäckten av den alltid ny.

1 apr. 2015

Analogier

Hjärnan skapar analogier nästan hela tiden. Så uppstår nya kopplingar mellan gamla koncept.