17 okt. 2012

Återupptäckten

Att upptäcka något kan vara att se det för första gången. Igen.

11 okt. 2012

Perspektiv

Från kullen ser man det som förändras och det som består. Man ser också bestående förändring.