16 jan. 2014

Framtiderna

Framtiden ser inte ut som den gjorde. Det kommer den heller aldrig göra. Den rör sig och skiftar. Som oformulerade meningar, städer eller dikter.

3 jan. 2014

Kreativitet

Ur en process av processer skapas ständigt nya former. Som ett flöde av upprepning och förändring.