3 jan. 2014

Kreativitet

Ur en process av processer skapas ständigt nya former. Som ett flöde av upprepning och förändring.