31 dec. 2016

Bildindexeringsalgoritmer

När Derrida påtalade problemet med att tänka på medvetanden som Lacanska texter så gjordes det i en tid då många medvetanden fortfarande inte skrev till varandra med filmer, musik eller bilder i globala sociala nätverk.

20 dec. 2016

Nambikwara

När strukturalismen ville se kulturens mest ovetenskapliga eller rituella aspekter som en ursprunglig nödvändighet fanns poststrukturalismen där och harklade sig. Av nödvändighet. Eller anständighet.

19 dec. 2016

Regndroppar

Deleuze inleder sin doktorsavhandling med en bild av två vattendroppar bredvid varandra. Resten är upp till oss. De meteorologiska principerna räknar inte regndroppar. Men de ger oss nya läsningar.

14 dec. 2016

Klippet

Om man tänker att inramningskulturen länge hade varit den mest dominerande kulturformen så fanns filmen där som en del av berättelsen. Klippet i filmen som kulturell artefakt eller som tidsdelare kunde i sig berätta en liknande historia som det gyllene snittet.

Kubricks sång

När Kubrick ställde sig upp och sjöng om uppgiften som han hade blivit tilldelad så fanns det alltid ett element av protest i framträdandet.

12 dec. 2016

Gnistor

Ibland tänker jag på symboliska och teknologiska system som artefakter vars användbarhet uppstår först i sin kontakt med oss.

9 dec. 2016

In vivo

I framtiden skulle vi kunna studera medvetandet i sitt ursprunliga tillstånd när det föreställer sig ett noll.

In vitro

I framtiden skulle man med olika sorters meteorologiska koncept kunna framställa den teoretiska modell genom vilken olika sorters neuroner skulle kunna föreställa sig ett noll.

In silico

I framtiden skulle vi med datorernas hjälp kunna simulera det medvetande som i praktiken skulle kunna föreställa sig ett noll.

4 dec. 2016

Singulariteten

I framtiden skulle en artificiell intelligens kunna generera ett medvetande som kan läsa Tranströmers tackande armbandsur.

Fördubblingen

Det har sagts att det funnits en fördubbling av ett universum från en punkt där ingenting hade en mening till en där allt hade det. På samma sätt kan en maträtt förvandlas från att vara "rå" den ena stunden till att vara "tillagad" den andra.