14 dec. 2016

Klippet

Om man tänker att inramningskulturen länge hade varit den mest dominerande kulturformen så fanns filmen där som en del av berättelsen. Klippet i filmen som kulturell artefakt eller som tidsdelare kunde i sig berätta en liknande historia som det gyllene snittet.