16 dec. 2014

Sammanställningen

Den enklaste bilden som jag kunde hitta på för skrivandet och läsandet blev sandslottet vid havet. Det är en romantisk bild eftersom livet i grunden är romantiskt. Vi skriver staden med tid.

12 dec. 2014

Det eviga

Världen är processer. Ingenting står heller inte stilla.

Det heliga

Det som uppstår som psalmer är inte alltid det som vi redan känner till. Psalmen kan vara upptäckten att världen redan sjunger.

28 nov. 2014

Ex nihilo

Medvetandet är ett naturfenomen som uppstår ungefär som filosofi, språk eller inget. Varje ögonblick har bokstavligt talat sitt eget språk i en allt mer oöverskådlig och kartlagd komplexitet.

22 nov. 2014

Hybridisering

Det här är en gestaltning av en sammanställning. Jag skapar sedan nya versioner av sammanställningen när jag tolkar eller omtolkar den.

16 nov. 2014

Parole

Även om världen bara uppstår som ett ögonblick med saker ur det förra är utvecklingen inte linjär utan exponentiell. Vi vet mer genom att veta mer.

14 nov. 2014

Utgångspunkten

Det finns bara en observerbar horisont utifrån vilken vi kan föreställa oss de andra. Därför är utgångspunkten en inspirationskälla som kommer att finnas så länge vi finns.

7 nov. 2014

Vår rymd

När man insett att människan hittills bara lyckats beskriva eller återskapa mänsklig intelligens på en ganska primitiv nivå, förstår man hur enorm utvecklingspotentialen är.

31 okt. 2014

Kyrkorna

Det som inspirerar oss kan bli vår kyrka. Vill man bli lite friare kan man förstå hur man själv är kyrkan.

30 okt. 2014

Insikten om insikten

När man lär sig att återvända till klarhet blir det enklare att se vad som är dimma.

26 okt. 2014

Helhetssyn

Vill man formulera bättre lösningar för ett system kan en början vara att försöka föreställa sig det i sin helhet. En annan väg kan vara att börja i det som uppstår. Från noll.

17 okt. 2014

Frihet

Ett sätt som man kan tänka på friheten är hur upplevelsen av den blir till

14 okt. 2014

Tolkningar

Jag tror att alla människor är unika så som varje ögonblick är unikt. Detta är en grundläggande sanning i min kyrka.

Notationssystem

Notationssystem är en speciell typ av verktyg eftersom de är kombinatoriska och skapas för översättning och förenkling.

13 okt. 2014

Föreställningsförmåga

Konsten att kunna skapa mentala modeller av verkligheten & sedan hålla dem i sitt inre är en förmåga som går att öva upp.

12 okt. 2014

Det levande

Ställer man metaforer för rörelse i relation till stenar kan det verka som om stenarna står stilla eller flyger fram.

Intentionalitet

Man lär sig fler saker om man inte bara studerar konst och vetenskap utan om man dessutom studerar sitt eget medvetande i relation till det man studerar. Så kan tiden speglas i dig eftersom du är en spegel av tiden.

8 okt. 2014

Retrospektion

Förmågan att läsa stenar är förmågan att se tiden innan människan. 

16 sep. 2014

Det unika

Det här ögonblicket är unikt. Som du.

12 sep. 2014

Observationen

Genom att rikta sin uppmärksamhet mot saker som inspirerar kommer man ganska snart i kontakt med platsen där världen ständigt uppstår. Bokstavligen.

8 sep. 2014

Moln och kartor

Öppningen mot detaljrikedom är den eviga möjligheten. Bortom de existerande konstruktionerna finns de bättre. Det är hjärtat av all utveckling. Någonsin.

5 sep. 2014

Distanserna

Att föreställa sig distanserna. Mellan det som skapar mening och världen. Det är ur den punkten som allt kan uppstå som berättelser, filosofi, vetenskap eller ett medvetande. Som ett flöde av upprepning och förändring.

31 aug. 2014

Innan inget

Om man föreställer sig inget eller det som finns innan inget blir det enklare att föreställa sig medvetandet eller det som läser medvetandet. Innan det formulerade finns det oformulerade. Innan ordet finns tanken, innan tanken finns medvetandet.

29 aug. 2014

Metamedvetenhet

Att bevittna himlen och det som bevittnar himlen. Att beskriva ett universum är att låta det rymmas i ett universum av mening.

3 aug. 2014

Paul Virilio

Jag tänker att Paul menar att helt oberoende av vem som ritat våra kartor så har vi bara detta liv. Paul gör en viss poäng av hastighet.

1 aug. 2014

Gilles Deleuze

En gång tänkte jag på Gilles Deleuze som någon som upptäckte medvetandet och skapade bilder och berättelser om det.

29 apr. 2014

Sommarlov 2014

Bloggen tar traditionsenligt sommarledigt. Jag vilar i upplevelsen av att medvetandet är en rörelse. Även om en melodi påminner om något vi hört så är upptäckten av den alltid ny.

27 apr. 2014

Evigheten

Det är en sak att förstå att tiden inte alltid funnits. Det är lite svårare att förstå vad som inte fanns innan inget fanns.

25 apr. 2014

Horisonten

Jag föreställer mig ibland kunskap som en horisont. Jag förställer mig våra medvetanden som en skiktröntgen i evigheten.

16 apr. 2014

Civilisation

Glittrande städer. Ton, sagor, matematik. Fast annorlunda.

27 mars 2014

Igenkänning

Genom metamedvetenhet kan man studera hur man själv skapar mening.

7 feb. 2014

Resan

Vår förståelse av verkligheten förfinas samtidigt som vi lever i ett expanderande universum. Det betyder att både verkligheten och vår förståelse av den är i rörelse. Bokstavligen.

16 jan. 2014

Framtiderna

Framtiden ser inte ut som den gjorde. Det kommer den heller aldrig göra. Den rör sig och skiftar. Som oformulerade meningar, städer eller dikter.

3 jan. 2014

Kreativitet

Ur en process av processer skapas ständigt nya former. Som ett flöde av upprepning och förändring.