16 dec. 2014

Sammanställningen

Den enklaste bilden som jag kunde hitta på för skrivandet och läsandet blev sandslottet vid havet. Det är en romantisk bild eftersom livet i grunden är romantiskt. Vi skriver staden med tid.