18 maj 2017

Tidsrymder

Alla formuleringar har alltid hämtat inspiration från vår nedtecknade historia. Även om Kubricks hissar, Tranströmers ljusa lie eller Shakespears gapande kranium egentligen är ett uttryck för något annat.