30 sep. 2013

Destinationen

Resenären, kartan och destinationen är rörelse.

Elden

Den ser olika ut men den kan vara vår inspirationskälla.

4 sep. 2013

Point of departure

Resan pågår och vi lämnar och omfamnar ständigt nya saker.