31 dec. 2016

Bildindexeringsalgoritmer

När Derrida påtalade problemet med att tänka på medvetanden som Lacanska texter så gjordes det i en tid då många medvetanden fortfarande inte skrev till varandra med filmer, musik eller bilder i globala sociala nätverk.

20 dec. 2016

Nambikwara

När strukturalismen ville se kulturens mest ovetenskapliga eller rituella aspekter som en ursprunglig nödvändighet fanns poststrukturalismen där och harklade sig. Av nödvändighet. Eller anständighet.

19 dec. 2016

Regndroppar

Deleuze inleder sin doktorsavhandling med en bild av två vattendroppar bredvid varandra. Resten är upp till oss. De meteorologiska principerna räknar inte regndroppar. Men de ger oss nya läsningar.

14 dec. 2016

Klippet

Om man tänker att inramningskulturen länge hade varit den mest dominerande kulturformen så fanns filmen där som en del av berättelsen. Klippet i filmen som kulturell artefakt eller som tidsdelare kunde i sig berätta en liknande historia som det gyllene snittet.

Kubricks sång

När Kubrick ställde sig upp och sjöng om uppgiften som han hade blivit tilldelad så fanns det alltid ett element av protest i framträdandet.

12 dec. 2016

Gnistor

Ibland tänker jag på symboliska och teknologiska system som artefakter vars användbarhet uppstår först i sin kontakt med oss.

9 dec. 2016

In vivo

I framtiden skulle vi kunna studera medvetandet i sitt ursprunliga tillstånd när det föreställer sig ett noll.

In vitro

I framtiden skulle man med olika sorters meteorologiska koncept kunna framställa den teoretiska modell genom vilken olika sorters neuroner skulle kunna föreställa sig ett noll.

In silico

I framtiden skulle vi med datorernas hjälp kunna simulera det medvetande som i praktiken skulle kunna föreställa sig ett noll.

4 dec. 2016

Singulariteten

I framtiden skulle en artificiell intelligens kunna generera ett medvetande som kan läsa Tranströmers tackande armbandsur.

Fördubblingen

Det har sagts att det funnits en fördubbling av ett universum från en punkt där ingenting hade en mening till en där allt hade det. På samma sätt kan en maträtt förvandlas från att vara "rå" den ena stunden till att vara "tillagad" den andra.

30 nov. 2016

Metonymi

Om jag läser filmens telos i termer av allegorin med de olika tektoniska plattornas rörelse så tänker jag att livet pågår under tiden som vi är engagerade av berättelse.

28 nov. 2016

Nomos

Av de som skrivit om perspektivet som skriver världen är Derrida den som i mitt tycke genererar flest idéer per tecken. En del av hans teknik handlade om att etablera perspektivet som reflekterar över sitt perspektiv.

26 nov. 2016

Framtider

Vid någon tidpunkt under all tid som funnits hade någon kunnat säga "framtiden börjar när". Som en oavslutad mening vars slutgiltighet verkar hänga någonstans i tiden.

25 nov. 2016

Arche

I medvetanden som föreställer sig en artificiell intelligens som blivit medveten om sin fördubblande medvetenhet kan man ana hur förhoppningarna om en transcendental signifier slutligen har materialiserats.

ἀρχή

När ett medvetande blivit ett med en artificiell intelligens kan man säga att förhoppningarna om en transcendental signifier slutligen har materialiserats.

14 nov. 2016

Passagerare

När en artificiell intelligens blivit lika omfattande som natthimlens oändlighet kan man ana hur förhoppningarna om en transcendental signifier slutligen har materialiserats.

12 nov. 2016

Passager

Meditationskonstens strävan mot upplevelsen av filosofi liknar postmodernismens vetenskapliga intresse för filosofi efter the big bang. Ingen av aktiviteterna söker en tidsbild utan snarare tiden själv.

31 okt. 2016

Kalligrafi

När Tranströmer gick genom en skog av tomma rustningar eller när Derrida refererade till Kirkegaards spöke för att peka på någon slags enighet runt vilken identitetsbegreppet verkar bli omskrivet, så var det lika mycket deras brevväxling med tiden som tidens brevväxling med oss.

26 okt. 2016

Brev

I sin brevväxling med tiden hör jag ofta Derrida ringa in hur dåtidens framtidsteknologier skulle kunna påverka våra förväntningar på filosofin i framtiden.

25 okt. 2016

Ekon

När Derrida skrev om det som skriver historien om subjektivitet lät han vid någon tidpunkt sitt medvetande stå i dialog med Kirkegaards spöke för att på så vis berätta något om den serie binärer som ofta ekar under den tid som klyver varje atom i varje lexikon.

19 okt. 2016

Centrismer

Om man ser ut över symbolerna för symbolerna som ser ut genom staden i sig själv - kan man redan där se hur allt detta rymmer centrismerna som skriver och läser världen som skriver och läser världen.

Cameos

När regissören skriver och spelar rollen som en regissör i filmen som regisseras av samme regissör uppstår något som vi rent filosofiskt skulle kunna läsa som en berättelse i berättelsen.

16 okt. 2016

Sluttexter

Filmens sluttext är en intressant aspekt av filmen. Det är en punkt som är designad för att försiktigt leda oss från ett tillstånd där vi varit helt engagerade i vår berättelse. Ut i verkligheten. Den som en del av oss säger oss har pågått under tiden någon annan stans.

15 okt. 2016

Techne

Någon gång tänkte jag på översiktsbilder och teknologierna som skapar och återskapar dem som en slags teknologi.

12 okt. 2016

Efterklang

Ibland när jag mediterar försöker jag se skillnaden mellan det som andra har skrivit om medvetandet och det som skriver sig själv.

29 sep. 2016

Tranströmers fåglar

Ibland när jag kliver in i eller ställer mig utanför centrismerna i perspektiven som skriver världen får jag ibland insikter om mig själv och min egen läsning.

27 sep. 2016

Cepheider

När man väl hittat en cepheidvariabel att kalibrera sina beräkningar mot kan man börja läsa vårt observerbara universum. Först hittar man variabeln. Sedan skriver oändligheten om oändligheten.

20 sep. 2016

Begynnelser

Kant hade sitt a priori. Derrida pratade om idéns idé. När man betraktar en struktur ser man att den inte består av en form utan av många. Alla pekar de mot himlen. Som bokstäverna i en mening som skriver sig själv.

14 sep. 2016

Bokstäver

Någon gång läste jag att mitt namn innehåller både ett o och ett a (två tecken i ett tecken) och att mitt efternamn alltid upphör bortom ett berg. Som om läsningen av läsningen alltid leder mig mot nya läsningar.

12 sep. 2016

Uppenbarelser

Insikten om växlingsbangårdens natur är inte dramatisk. Den är lika stillsam som suset från ett par hissar som hörs genom stjärnhimlens obeskrivlighet. Exponeringstiden och klicket.

Aikido

Förr mediterade jag ibland på hur Aikido som system också rymmer en designfilosofi eller rörelseekonomi. Den är ibland svår att översätta mellan olika teckenspråk. Även om försöket ofta ger ganska intressanta läsningar.

9 sep. 2016

A och O

Både Lacan och Derrida förhöll sig till ett litet och ett stort A. De tänkte också på handen som hittar i Tranströmers trappuppgång. De tänkte på tangenterna som skriver historien och hur de låter. Tranströmers T gömde sig i mängden och Derridas "D" ropade som inom citationstecken. Av nödvändighet.

7 sep. 2016

Atlanten

Om jag tänker att Tranströmers brev fortfarande står förseglat över Atlantens bleknande ärr kan jag höra hur tiden korsar tiden genom klangen i en tudelad vägskylt och ljudet från ett tackande armbandsur.

6 sep. 2016

Apori

Genom meditation kan man rikta sin uppmärksamhet mot sin egen uppmärksamhet. Bortom seendets vanor öppnar sig den obeskrivlighet som är universum. Bara att se bortom så enkla koncept som "upp" och "ner" kan vara lite svindlande.

5 sep. 2016

Kod

Varje gång som teknologier manifesterar sig i binära termer hör jag Shakespeare tala genom tidsväven. Som ett eko ur ögonen på ett gapande kranium.

2 sep. 2016

Vykort

Om jag läser Kubrick, Derrida eller Coppola som krigströtta soldater som skickar vykort från frontlinjen kan jag mellan raderna höra ljudet från kulregnet, stöveln som trampar och vännerna som dör.

31 aug. 2016

Emergens

I landskap som består av sand har varje linje eller form skapats av tiden ur ett hav av möjligheter. Här ritar ökenvindarna bokstavligt talat om världen varje sekund.

28 aug. 2016

Cirkeln

Oet i ordet har formen av ett noll, en helhet eller en oändlighet. Ur latinets ordo öppnar tiden sitt valv mellan den första och den sista bokstaven.

26 aug. 2016

Cinemascope

Varje gång som en teknologi blir synlig i den mänskliga erfarenheten kan den göras till en huvudsak för en färd genom tid. Bänken vid Taj Mahal har exakt samma form. Den återfinns också i fontänen som speglar himlen och människorna runt den.

20 aug. 2016

Modaliteter

När vi föreställer oss det som bygger pyramider, skickar satelliter runt jorden, delar atomer eller ritar cirklar på marken - så hör vi hur tiden talar med tiden genom tid.

12 aug. 2016

Tidvatten

Ställer man sig vid en bro som öppnar sig mot en eller alla tidpunkter har man egentligen en lika stor tillgång till bruset från havet som till bruset från trafiken.

Trafiken

På natten är det enkelt att se den bisvärm av stål som trafiken utgör. En självlysande högoktanig blandning av intelligenser och teknologier.

25 juli 2016

Rörelsen

Om man intresserar sig för vad som driver vår kreativitet börjar man se hur det vi skapar tillsammans är själva berättelsen.

Tankeverktyg

Ibland när jag tänker på hur andra har valt att formulera saker som får blicken att lyfta är enkelhet en kvalitet som jag uppskattar.

18 maj 2016

Sommar 2016

Vid den här tiden på året tar bloggen sommarledigt. Jag tänkte meditera och läsa mig själv genom det som sätter notskriftens tusenfoting i rörelse.

Fokus

Strukturalisternas fokus på klockan eller poststrukturalisternas fokus på tiden som ringer oberoende av klockor är två perspektiv som löper bredvid varandra. Oberoende av klockor.

11 maj 2016

Heterotopier

Ibland läser jag Tranströmers sprialgalax från sidan som spåren av någon som läser sig själv i relation till sin läsning genom tid. Allt börjar i en blick som bokstavligt talat började sin resa långt innan människan.

10 apr. 2016

Krön

Helt oberoende av om vi märker ögonblicken eller inte närmar vi oss dem alltid genom förflutna framtider.

17 mars 2016

Texter

Även om en text är en samling symboler som på något vis måste sammanställas sker denna sammanställningen plats.