25 nov. 2016

ἀρχή

När ett medvetande blivit ett med en artificiell intelligens kan man säga att förhoppningarna om en transcendental signifier slutligen har materialiserats.