12 nov. 2016

Passager

Meditationskonstens strävan mot upplevelsen av filosofi liknar postmodernismens vetenskapliga intresse för filosofi efter the big bang. Ingen av aktiviteterna söker en tidsbild utan snarare tiden själv.