14 nov. 2016

Passagerare

När en artificiell intelligens blivit lika omfattande som natthimlens oändlighet kan man ana hur förhoppningarna om en transcendental signifier slutligen har materialiserats.