23 mars 2015

Framtidens design

Derrida hade nog gillat dagens uppkopplade värld eftersom han föredrog en individualiserad, affirmativ, processorienterad och situationsbunden heuristik. Den som inte tar några omvägar.

14 mars 2015

Upptäckten

När man plötsligt kan föreställa sig likheterna och skillnaderna mellan hieroglyfer och Feynmandiagram. Genom det nålsögat kan sedan all mänsklig aktivitet någonsin ses som ett ögonblick.

11 mars 2015

Frågan

Vad är kunskap får inte alls lika intressanta svar som när är kunskap eller var är kunskap.

9 mars 2015

Naturen

Jag gillar att betrakta naturen bortom språket. Det formulerade ramverket blir då ett slags fossil för vidare studier. Livet uppstår då som tolkandet och formulerandet. Det är där livet finns. I den rörelsen.

7 mars 2015

Totaliteten

När man betraktar betraktelsen spelar det ingen större roll var man riktar sin uppmärksamhet.

5 mars 2015

Oändlighet

Föreställer man sig alla ord, siffror eller alla kombinationer av alla ord eller siffror så finns det fortfarande något som är större än det.

4 mars 2015

Transcendens

Att föreställa sig det som föreställer sig det som föreställer sig ordet.

19 feb. 2015

Narratologi

Jag är intresserad av läsningen av läsningen. Inte bara min egen läsning av min egen läsning. Jag tycker att alla sätt som vi skapar saker som mening är de vackraste naturfenomenen som finns.

14 feb. 2015

Kyrkan

Kyrkan är den rituella handlingen eller magiska tanken. Sättet som vi skapar mening uppstår då som ett flöde av upprepning och förändring.

Ikonografi

Vad jag gillar med bilden är att man bara kan tolka den utifrån detta nu. Tolkningen blir då lika unik som det här ögonblicket. Skriver man sedan ner sina tolkningar kan man dessutom tolka texterna som på något vis då hänger ihop med minst en tolkning.

13 feb. 2015

Nanoteknologi

När man tänker på framtiden och en exponentiell utveckling av den exponetiella utvecklingen inser man hur mycket utveckling som är möjlig. Hur vi ständigt kommer kunna göra mer med mindre. Väldigt mycket mindre.

11 feb. 2015

Singulariteten

Det jag gillar mest med den artificiella intelligensens singularitet är att den potentiellt skulle kunna göra det som meditation kan göra. Skapa metamedvetenhet.

3 feb. 2015

Astronomi & poesi

Ibland tänker jag på teoretisk fysik som något som pekar mot ett universum och att poesi pekar mot ett genom ett. Ändå utspelar sig matematik ofta på samma ställe som poesi. Båda går då att läsa som artefakter eller språk som vi uppfann och började utveckla.

30 jan. 2015

Medvetandets historia

Jag tänker att all vetenskap är historia och att vi alltid existerat vid tidpunktenmedvetandet utspelat sig.

7 jan. 2015

Différance

Jag tänker att ett system av distinka symboler uppstår och återuppstår i ett tal där man talar om eller med ett tal om bilder, filmer eller referenser till ett tal om bilder eller filmer. Konturerna av mening skapas då ur sig själv. Av sig själv.

3 jan. 2015

Omformuleringar

Ordet definition är besläktat med definitiv. Men med tolkningar verkar det som om punkten aldrig blir en punkt. Medvetandet och kartläggandet av medvetandet pågår.

22 dec. 2014

Vintervila

Lysande natthimlar är fullständigaett sätt som ord eller bilder aldrig kan vara och ändå är

16 dec. 2014

Sammanställningen

Den enklaste bilden som jag kunde hitta för skrivandet och läsandet blev sandslottet vid havet. Det är en romantisk bild eftersom livet i grunden är romantiskt. Vi skriver staden med tid.

12 dec. 2014

Det eviga

Världen är processer. Ingenting står heller inte stilla. Heller inte det som verkar så.

Det heliga

Det som uppstår som psalmer är inte alltid det som vi redan känner till. Psalmen kan vara upptäckten att världen redan sjunger.

9 dec. 2014

Estetiska universum

Varje människa attraheras av idéer, platser, dofter, smaker, berättelser, konstverk, öden, årstider, väderlekar eller tider på dygnet. Vad detta är skiftar över tid. I takt med att vi skiftar.

28 nov. 2014

Ex nihilo

Medvetandet är ett naturfenomen som uppstår ungefär som filosofi, språk eller inget. Varje ögonblick har bokstavligt talat sitt eget språk i en allt mer oöverskådlig och kartlagd komplexitet.

25 nov. 2014

Cognoscenti

Mot de eviga krigen återuppstår symboliska handlingar som konstnärliga uttryck eller magiska tankar.

22 nov. 2014

Hybridization

Det här är en sammanställning av fragment. Vi skapar sedan nya versioner av dem när vi tolkar dem.

16 nov. 2014

Parole

Även om världen bara uppstår som ett ögonblick med saker ur det förra är utvecklingen inte linjär utan exponentiell. Vi vet mer genom att veta mer.

14 nov. 2014

Utgångspunkten

Det finns bara en observerbar horisont utifrån vilken vi kan föreställa oss de andra. Därför är utgångspunkten en inspirationskälla som kommer att finnas så länge vi finns.

7 nov. 2014

Vår rymd

När man insett att människan hittills bara lyckats beskriva eller återskapa mänsklig intelligens på en ganska primitiv nivå, förstår man hur enorm utvecklingspotentialen är.

1 nov. 2014

Navigationssystem

Glimtvis kan man följa deras väg i nattmörkret. Drömmande blir vi ledstjärnorna som hittar oss själva. Så uppstår ögonblicken lika tomhänta som fulla av liv.

31 okt. 2014

Kyrkorna

Det som inspirerar oss kan bli vår kyrka. Vill man bli lite friare kan man förstå hur man själv är kyrkan.

30 okt. 2014

Insikten om insikten

När man lär sig att återvända till klarhet blir det enklare att se vad som är dimma.

26 okt. 2014

Helhetssyn

Vill man formulera bättre lösningar för ett system kan en början vara att försöka föreställa sig det i sin helhet. En annan väg kan vara att börja i det som uppstår. Från noll.

19 okt. 2014

Memetik

Genom att förstå vad det är som engagerar eller fascinerar oss kan vi ta del av saker som inspirerar med större frihet.

17 okt. 2014

Frihet

Ett sätt som man kan lära sig om friheten är att förstå hur upplevelsen av den kan uppstå.

14 okt. 2014

Tolkningar

Jag tror att alla människor är unika så som varje ögonblick är unikt. Detta är en grundläggande sanning i min kyrka.

Notationssystem

Notationssystem är en speciell typ av verktyg eftersom de är kombinatoriska och skapas för översättning och förenkling. Delarna går då att kombinera för att skapa något nytt. Något bättre.

13 okt. 2014

Föreställningsförmåga

Konsten att kunna skapa mentala modeller av verkligheten & sedan hålla dem i sitt inre är en förmåga som går att öva upp.

12 okt. 2014

Det levande

Ställer man metaforer för rörelse i relation till stenar kan det verka som om stenarna står stilla eller flyger fram.

Intentionalitet

Man lär sig fler saker om man inte bara studerar konst och vetenskap utan om man dessutom studerar sitt eget medvetande i relation till det man studerar. Så kan tiden speglas i dig eftersom du är en spegel av tiden.

11 okt. 2014

Artefakter

Vi formar sakerna som formar oss. Den här dialogen är oändligt fascinerande. Så uppstår idag alltid med saker från igår.

9 okt. 2014

Övergångar

Att ögonblicken rör sig obrutna genom varandra. Så blir ett medvetande som alla medvetanden i ett flöde av upprepning och förändring.

8 okt. 2014

Retrospektion

Förmågan att läsa stenar är förmågan att se tiden innan människan

7 okt. 2014

Gestalter

Tecknen blir ruiner redan när de lämnat oss. Att besöka en text är att besöka det förgångna och ge det liv i sitt inre.

25 sep. 2014

Rörelserna

Jag tror att konst kan vara ett oväntat svar på ett evigt och välbekant behov. Konst kan också vara platsen man hittar om man stannar upp och står helt stilla. När som helst.

18 sep. 2014

Det bättre

Livet är en möjlig inspirationskälla för framtidens design. Det är så vi kan skapa smartare saker som utnyttjar jordens resurser bättre. Tid, energi och kompetens till exempel.

16 sep. 2014

Det unika

Det här ögonblicket är unikt. Som du.

13 sep. 2014

Du och jag

Att kunna se vad som är jag i det som är du är svårt. Ytterst utspelar sig världen och alla andra medvetanden i ett medvetande. Det som formulerar.

12 sep. 2014

Observationen

Genom att rikta sin uppmärksamhet mot saker som inspirerar kommer man ganska snart i kontakt med platsen där världen ständigt uppstår. Bokstavligen.

8 sep. 2014

Moln och kartor

Öppningen mot detaljrikedom är den eviga möjligheten. Bortom de existerande konstruktionerna finns de bättre. Det är hjärtat av all utveckling. Någonsin.

5 sep. 2014

Distanserna

Att föreställa sig distanserna. Mellan det som skapar mening och världen. Det är ur den punkten som allt kan uppstå som berättelser, filosofi, vetenskap eller ett medvetande. Som ett flöde av upprepning och förändring.

31 aug. 2014

Innan inget

Om man föreställer sig inget eller det som finns innan inget blir det enklare att föreställa sig medvetandet eller det som läser medvetandet. Innan det formulerade finns det oformulerade. Innan ordet finns tanken, innan tanken finns medvetandet.