8 feb. 2016

Teoretisk fysik

Nu när universum rymmer mer beräkningskapacitet än någonsin är det lite svindlande att tänka på med vilken precision som man idag kan beräkna en partikels position och bana.

7 feb. 2016

Berättarelement

Ibland när jag funderar på vad ett naturfenomen är gör jag det både för att undersöka hur jag relaterar till det såväl som hur andra har valt att berätta med det. 

6 feb. 2016

Vägen hem

Ibland tänker jag på en försvinnande prick i landmassan som en bild i en flygtur genom moderna och postmoderna föreställningar. Försvinnandet är ett mångtydigt Tranströmskt tema som ibland blev ett osynligt slagfält. 

3 feb. 2016

Framtidsgrunder

Vad är ett fundamentum futuri? Jag tänker att varje ögonblick utgör grunden för en framtid. Som om varje tidpunkt rymmer en möjlighet för varje medvetande att föreställa sig en framtid.

Början

Vår läsning är en obruten rörelse som pågår bortom texten, bilder av texten, en referens till en text genom en film eller en referens till en film med en uppläsning av en text. Vår läsning kan vara en del av helheten eller en del av delen.

24 jan. 2016

Vägen

Vägen tog oss hit. Ur det här ögonblicket stiger spåren av en skillnad mellan ingenting och någonting.

Flaggan

Efter en svart dag hissade Tranströmer motvilligt sin flagga. Det sa: "Allt det här går att läsa."

23 jan. 2016

Formler

Ibland försöker jag uppfinna nya sätt att se hur jag kan erbjuda saker som inspirerar med medlen som står till mitt förfogande.

15 jan. 2016

Ljuspunkter

Ibland tänker jag på eldflugor mellan olivträd som en bild som går att läsa både strukturalistiskt och poststrukturalistiskt. För mig tänds hoppet ur insikten att det aldrig funnits några mirakel och att berättelserna just därför får sin lyskraft.

13 jan. 2016

Riktning

På samma sätt som det fanns något utanför texten fanns det aldrig något helt avgörande ögonblick då medvetandet blev medvetandet. Det vaknade snarare ur sin egen rörelse.

Himlakroppar

Hur himlakroppar rör sig går att beräkna genom att utgå från de mest grundläggande sakerna som finns att veta om dem. Även om olika objekt har olika storlek och bana utspelar sig allt detta i ett och samma nu.

11 jan. 2016

Linjer

Varje gång jag ser en linje eller bana skapad av människor tänker jag att den går att läsa som en form ur det mänskliga medvetandet

6 jan. 2016

Föreställningar

Föreställningarna som föregick Derridas upptäckt av dem och som senare ledde till en redogörelse för en förståelse av denna händelse på John Hopkinsuniverstitetet 1966 kan ha liknat upptäckten av en upptäckt.

4 jan. 2016

Medvetandets kopplingar

Medvetandet fungerar lite som en berättelse som äger rum i en tid full av saker bland en oändlighet av oändligheter.

27 dec. 2015

Bricolage

Att sammanställningen av medvetandet pågår med material från fler källor än medvetandet kan överblicka är vackert. Jag har sett både strukturalister och poststrukturalister som upplever att utbytet mellan en oändlighet av oändligheter är den kreativa rörelsen.

23 dec. 2015

Jättestaden

Ibland tänker jag att jättestaden där borta inte bara rymmer konventioner eller representationer ur konventioner. Den rymmer också ett samtal mellan alla dessa saker.

19 dec. 2015

Sprawl

Jag älskar hur skogen sträcker sig långt bortom min horisont.

18 dec. 2015

Synecdoche

Idag kan vi fånga upp signalerna från en hel värld och bygga våra kyrkor, kartor, tankeverktyg, tidsmaskiner eller fredssymboler enbart med materialet som vi hittar. Vi skulle kunna kalla summan av alla dessa gester för symboliska utbyten

17 dec. 2015

Ett svagt sus

 Att utveckling för varje människa idag inte handlar om en tro på gamla system eller teknologier utan snarare på helt nya sätt att använda den exponentiella utvecklingen av den exponentiella utveckling är inspirerande.

13 dec. 2015

Cirklar & punkter

En cirkel, linje, rektangel eller punkt är abstraktioner som främst pekar mot sig själva. Det är först i våra medvetanden som vi kan börja tillskriva dem en betydelse eller funktion. Även om vi själva inte uppfann dem är det som om vi uppfinner och återuppfinner dem i själva kontakten med dem.

5 dec. 2015

Det som talar

Ibland tänker jag att det är mer än Derridas röst som talar till mig. Från en annan tid hör jag de omgivande människorna och utgångspunkterna för deras arbete. Allt detta blir tillsammans ett universum av språk. 

28 nov. 2015

Vintervila

Vintern är en passage. På andra sidan finns våren.

Rörelsen

Medvetandet är en del av det som är sig själv i alla förvandlingar. Växterna har inte tankar men allt som tänker var vid någon tidpunkt växter.

25 nov. 2015

Kameran

Kameran skiljer sig från regissören ungefär som medvetandet skiljer sig från seendet. De är olika saker som blir ett.

15 nov. 2015

Herakleitos

Varje flod är en del av det som alla medvetanden alltid är en del av. Rörelsen genom eller bortom orden som följer oss en bit på vägen.

14 nov. 2015

Bergskedjor

Ibland tänker jag på bergskedjorna och hur länge de funnits där. Ibland tänker jag på vad det är som bevittnar dem.

13 nov. 2015

Kartografi

Hur människor navigerar i ett landskap eller skapar modeller av det är fascinerande. Teknologierna för hur vi inspirerar designprocesser har för länge sedan revolutionerat hur världen fungerar.

8 nov. 2015

Tidsmaskiner

Eftersom bilderna är en återspegling av tid kommer vi alltid kunna återvända till dessa portaler. Dessa kulturella artefakter står framdukade för oss att tolka, omtolka, referera till, inspireras av eller berätta med.

31 okt. 2015

Flygplatser

I framtiden skulle vi kunna se en bild av framtiden genom den bild av tiden som finns då.

24 okt. 2015

Perspektiv

Ungefär som filmen blir en sammanställning av bilder i våra medvetanden händer det ibland på internet att någon tar scener från olika filmer och kombinerar dem till en helt ny berättelse.

Utgångspunkter

Att kliva in i en utgångspunkt för en kreativ handling är i sig en kreativ handling som involverar olika delar av medvetandet. Därför är konstverket lika intressant som platsen där konstverket kommer till liv. Blir en del av ett liv.

8 okt. 2015

Självuttryck

För första gången i historien har vi de teknologiska möjligheterna att organisera världen runt det som är unikt i varje individ.

30 sep. 2015

Konsten

Konsten kan ibland handla om bilden som sätter det upplevande i kontakt med sig själv.

18 sep. 2015

Poststrukturalismen

Jag tror att Derrida sökte det ännu icke artikulerade eftersom det är rikare än det vi redan formulerat. Osho sökte det av en annan anledning.

15 sep. 2015

Synteser

Det är lite magiskt hur medvetandet alltid sammanställer materialet som oundvikligen blir ett universum

9 sep. 2015

l'avenir

På samma sätt som man skulle kunna föreställa sig en skillnad mellan medvetandet, tanken och språket skulle man kunna föreställa sig en skillnad mellan den framtid som filosofin kan förutse och den som uppstår som något nytt.

29 aug. 2015

Verklighetens språk

När man ser verkligheten som ett språk av artefakter eller gester kan hela världen uppstå som en oöverskådlig rörelse av förväntningar och relationer

10 aug. 2015

Förflutna framtider

När framtidens och det förflutnas dörrar står vidöppna kan det kännas som om det förflutna påminner om framtiden.

6 aug. 2015

Hjärnan

Ett sätt att förstå förståelsen av hjärnan är att se den i en social kontext. Ett annat sätt att se på hjärnan är att den utspelar sig i den enda tid som finns.

20 juli 2015

Tidsbilden

Att föreställa sig universum är oftast mycket enklare än att föreställa sig vad som finns bortom eller innan universum.

Relativismen

Ibland tänker jag på relativismen som perspektivet som föreställer sig den mänskliga hjärnans förmåga att formulera slutsatser utifrån relationer mellan fritt valda parametrar eller variabler.

29 juni 2015

Materialismen

Perspektivet som i första hand inte intresserar sig för vad världen representerar utan för vad världen är. Med ett materialistiskt perspektiv verkar det som om tankens fria rörelse är allt som uppstår i mötet mellan världen och ett medvetande.

7 apr. 2015

Sommar 2015

Varje år när jag känner att vintern är besegrad stänger jag bloggen för sommarledighet. Det brukar vara i april. Det är tiden på året då man anar sommaren.

Intertextualitet

Vad är en text och hur uppstår den? Var och när blir den till? Finns det något utanför texten?

6 apr. 2015

Upprepning & förändring

Meditation vilar i upplevelsen av att medvetandet är en rörelse. Även om en melodi påminner om något vi hört så är upptäckten av den alltid ny.

1 apr. 2015

Analogier

Hjärnan skapar analogier nästan hela tiden. Så uppstår nya kopplingar mellan gamla koncept. 

30 mars 2015

Verklighetens natur

Summan av allt människor skapat är egentligen minst lika inspirerande att föreställa sig som det vi skulle kunna skapa. Medvetandet rör sig då genom och bortom det vi formulerar.

23 mars 2015

Framtidens design

Derrida hade nog gillat dagens uppkopplade värld eftersom han föredrog en individualiserad, affirmativ, processorienterad och situationsbunden heuristik. Den som inte tar några omvägar.

19 mars 2015

Simulacrum

Ett postmodernt begrepp som försöker ringa in hur vi relaterar till bilder genom att skapa ett avstånd och en närhet till dem.

14 mars 2015

Upptäckten

När man plötsligt kan föreställa sig likheterna och skillnaderna mellan hieroglyfer och Feynmandiagram. Genom det nålsögat kan sedan all mänsklig aktivitet någonsin ses som ett ögonblick.