18 sep 2014

Det bättre

Livet är en möjlig inspirationskälla för framtidens design. Det är vi kan skapa smartare saker som utnyttjar jordens resurser bättre. Tid, energi och kompetens till exempel.

16 sep 2014

Det unika

Det här ögonblicket är unikt. Som du.

13 sep 2014

Du och jag

Att kunna se vad som är jag i det som är du är svårt. Ytterst utspelar sig världen och alla andra medvetanden i ett medvetande. Det som formulerar.

12 sep 2014

Observationen

Genom att rikta sin uppmärksamhet mot saker som inspirerar kommer man ganska snart i kontakt med platsen där världen ständigt uppstår. Bokstavligen.

8 sep 2014

Stormar och kartor

Öppningen mot detaljrikedom är den eviga möjligheten. Bortom de existerande konstruktionerna finns de bättre. Det är hjärtat av all utveckling. Någonsin.

5 sep 2014

31 aug 2014

Innan inget

Om man föreställer sig inget eller det som finns innan inget blir det enklare att föreställa sig medvetandet eller det som läser medvetandet. Innan det formulerade finns det oformulerade. Innan ordet finns tanken, innan tanken finns medvetandet.

29 aug 2014

Metamedvetenhet

Att bevittna himlen och det som bevittnar himlen. Att beskriva ett universum är att låta det rymmas i ett universum av förståelse.

4 aug 2014

Det som uppstår

Lusten att fördjupa och berika sin medvetenhet tror jag kan hjälpa oss förstå kreativitet och kunskap. Genom meditation når man oundvikligen punkten där man är fri att läsa sin egen läsning.

3 aug 2014

Paul Virilio

Jag tänker att Paul menar att helt oberoende av vem som ritat våra kartor så har vi bara detta liv. Paul gör en viss poäng av hastighet.

1 aug 2014

Jacques Derrida

Nyligen tänkte jag på Jacques Derrida som någon som var intresserad av alla delar som resulterar i den mänskliga tanken

Gilles Deleuze

En gång tänkte jag på Gilles Deleuze som någon som upptäckte medvetandet och skapade  bilder och berättelser om det.

29 apr 2014

Sommarlov 2014

Bloggen tar traditionsenligt sommarledigt. Jag vilar i upplevelsen av att medvetandet är en rörelse. Även om en melodi påminner om något vi hört så är upptäckten av den alltid ny.

27 apr 2014

Evigheten

Det är en sak att förstå att tiden inte alltid funnits. Det är lite svårare att förstå vad som inte fanns innan inget fanns.

25 apr 2014

Horisonten

Jag föreställer mig ibland kunskap som en horisont. Jag förställer mig våra medvetanden som en skiktröntgen i evigheten.

16 apr 2014

Civilisation

Glittrande städer. Ton, sagor, matematik. Fast annorlunda.

31 mar 2014

Speglingar

Det som är medvetet om det som är medvetet.

30 mar 2014

Glappet

Att sluta glappet mellan metaforer om medvetandet och medvetandet.

27 mar 2014

Igenkänning

Genom metamedvetenhet kan man studera hur man själv skapar mening.

7 feb 2014

Resan

Vår förståelse av verkligheten förfinas samtidigt som vi lever i ett expanderande universum. Det betyder att både verkligheten och vår förståelse av den är i rörelse. Bokstavligen.

16 jan 2014

Framtiderna

Framtiden ser inte ut som den gjorde. Det kommer den heller aldrig göra. Den rör sig och skiftar. Som oformulerade meningar, städer eller dikter.

5 jan 2014

Himlarna

Idéerna om himlarna är lika skiftande som himlarna.

4 jan 2014

Vägarna

Hur blixten letar sig genom luftmassorna eller floderna genom landskapen är lika vackert som att livet letat sig ända hit genom extrema sträckor av tid.

3 jan 2014

Kreativitet

Ur en process av processer skapas ständigt nya former. Som ett flöde av upprepning och förändring.

15 dec 2013

Empati

Att se världen genom en annan människas ögon är att anta ett nytt perspektiv. Det är att få tillgång till ett helt unikt universum.

6 dec 2013

Objekt, mönster, process

"Objekt, mönster, process är en enkel och användbar tankematris. Även när man studerar sitt eget medvetande i relation till konst och vetenskap.

7 nov 2013

Ickefilosofi

Jag gillar filosofi och ickefilosofi.

1 nov 2013

Formulerandet

Att foga samman ord och bilder som blir former vid havet.

28 okt 2013

Medvetandet

Att vara medveten om det som är medvetet är inte samma sak som att beskriva det. Även om båda sakerna är inspirerande.

15 okt 2013

Nu

Platsen där upplevelsen av det upplevande alltid väntar på oss.

30 sep 2013

Destinationen

Resenären, kartan och destinationen är rörelse.

Elden

Den ser olika ut men den kan vara vår inspirationskälla.

4 sep 2013

Avsked

Resan pågår och vi lämnar och omfamnar ständigt nya saker.

9 aug 2013

Sensommar

Det är en bit kvar av sommaren. Jag fortsätter upptäcka förståelsen av min förståelse genom begrepp som konst och filosofi. Resultatet är flaskpost som jag hoppas ska inspirera dig.

17 maj 2013

Sommarlov

Bloggen tar ledigt för glimtar av horisonten, luften vid havet och åskväder.

5 maj 2013

Sandslott


Idéer blir former vid havet i en rörelse av upprepning och förändring.

Hastigheter

Ur det långsamma kan nya rörelser uppstå.

28 apr 2013

Sommar

Vid den här tiden på året börjar man vakna av ljuset. Innan väckarklockan ringer. Det är kroppen som ställer om till sommartid. Vintern släpper sitt grepp.

22 apr 2013

Fysik


Beskrivningen av naturen bortom våra sinnens direkta kontakt med den.

Relativitetsteorin

När vår förståelse möter en yttre värld uppstår begrepp. Efter ett tag ser vi att vissa beskrivningar är bättre än andra i en ständig strävan mot bättre beskrivningar.

16 apr 2013

Perspektiv


Klarhet är främst en möjlighet som finns i nuet.

15 apr 2013

Premisser

Bloggen, fotografiet, romanen eller filmen är främst narrativa premisser. Som poesi eller vetenskap.

5 mar 2013

Integrativ didaktik

Är en förståelse för kunskapsbildning utifrån en lite mer illusionsfri syn på vad vi är. Rörelser genom tid.

12 feb 2013

Omläsningen

När vi återbesöker en text minns vi hur vi var när vi var där för första gången. Vi blir plötsligt synliga för oss själva.

8 feb 2013

Mötet

Att möta sig själv. Att lämna det tolkade.

4 feb 2013

Oväder

Havet är en karaktär rik på nyanser. En metafor och projektionsyta. En plats och inspirationskälla.

3 feb 2013

Gränsen

Bakom oss finns allt vi visste. Framför oss finns allt vi kommer upptäckta. Här är klarhet. Frontlinjen av allt. Någonsin.

13 jan 2013

Öppenheten

Tillståndet där vi får tillgång till flest möjligheter.

13 dec 2012

Vintervila

Det är tiden på året då bloggen och naturen vilar. Ur klarheten har nyanser möjlighet att stiga till ytan.

11 dec 2012

Vår sårbarhet

Punkten genom vilken vi får tillgång till oss själva och vårt liv.