25 nov 2014

Cognoscenti

Mot de eviga krigen återuppstår symboliska handlingar som konstnärliga uttryck.

22 nov 2014

Hybridization

Det här är en sammanställning av fragment. Vi skapar sedan nya versioner av dem när vi tolkar dem.

16 nov 2014

Parole

Även om världen bara uppstår som ett ögonblick med saker ur det förra är utvecklingen inte linjär utan exponentiell. Vi vet mer genom att veta mer.

14 nov 2014

Utgångspunkten

Det finns bara en observerbar horisont utifrån vilken vi kan föreställa oss de andra. Därför är utgångspunkten en inspirationskälla som kommer att finnas så länge vi finns.

7 nov 2014

Vår rymd

När man insett att människan hittills bara lyckats beskriva eller återskapa mänsklig intelligens på en ganska primitiv nivå, förstår man hur enorm utvecklingspotentialen är.

1 nov 2014

Navigationssystem

Glimtvis kan man följa deras väg i nattmörkret. Drömmande följer vi de blinda ledstängerna som ibland hittar sig själva.

31 okt 2014

Kyrkorna

Det som inspirerar oss kan bli vår kyrka. Vill man bli lite friare kan man förstå hur man själv är kyrkan.

30 okt 2014

Insikten om insikten

När man lär sig att återvända till klarhet blir det enklare att se vad som är dimma.

26 okt 2014

Helhetssyn

Vill man formulera bättre lösningar för ett system kan en början vara att försöka föreställa sig det i sin helhet. En annan väg kan vara att börja i det som uppstår. Från noll.

19 okt 2014

Memetik

Genom att förstå vad det är som engagerar eller fascinerar oss kan vi ta del av saker som inspirerar med större frihet.

17 okt 2014

Frihet

Ett sätt som man kan lära sig om friheten är att förstå hur upplevelsen av den kan uppstå.

14 okt 2014

Tolkningar

Jag tror att alla människor är unika så som varje ögonblick är unikt. Detta är en grundläggande sanning i min kyrka. En sanning som jag tror är värdefull att påminna sig om. Ständigt.

Notationssystem

Notationssystem är en speciell typ av verktyg eftersom de är kombinatoriska och skapas för översättning och förenkling. Delarna går då att kombinera för att skapa något nytt. Något bättre.

13 okt 2014

Föreställningsförmåga

Konsten att kunna skapa mentala modeller av verkligheten & sedan hålla dem i sitt inre är en förmåga som går att öva upp.

12 okt 2014

Det levande

Ställer man metaforer för rörelse i relation till stenar kan det verka som om stenarna står stilla eller flyger fram.

Intentionalitet

Man lär sig fler saker om man inte bara studerar konst och vetenskap utan om man dessutom studerar sitt eget medvetande i relation till det man studerar. Så kan tiden speglas i dig eftersom du är en spegel av tiden.

11 okt 2014

Artefakter

Vi formar sakerna som formar oss. Den här dialogen är oändligt fascinerande. Så uppstår idag alltid med saker från igår.

9 okt 2014

Övergångar

Att ögonblicken rör sig obrutna genom varandra. Så blir ett medvetande som alla medvetanden i ett flöde av upprepning och förändring.

8 okt 2014

Retrospektion

Förmågan att läsa stenar är förmågan att se tiden innan människan

7 okt 2014

Gestalter

Tecknen blir ruiner redan när de lämnat oss. Att besöka en text är att besöka det förgångna och ge det liv i sitt inre.

25 sep 2014

Rörelserna

Jag tror att konst kan vara ett oväntat svar på ett evigt och välbekant behov. Konst kan också vara platsen man hittar om man stannar upp och står helt stilla. När som helst.

18 sep 2014

Det bättre

Livet är en möjlig inspirationskälla för framtidens design. Det är vi kan skapa smartare saker som utnyttjar jordens resurser bättre. Tid, energi och kompetens till exempel.

16 sep 2014

Det unika

Det här ögonblicket är unikt. Som du.

13 sep 2014

Du och jag

Att kunna se vad som är jag i det som är du är svårt. Ytterst utspelar sig världen och alla andra medvetanden i ett medvetande. Det som formulerar.

12 sep 2014

Observationen

Genom att rikta sin uppmärksamhet mot saker som inspirerar kommer man ganska snart i kontakt med platsen där världen ständigt uppstår. Bokstavligen.

8 sep 2014

Stormar och kartor

Öppningen mot detaljrikedom är den eviga möjligheten. Bortom de existerande konstruktionerna finns de bättre. Det är hjärtat av all utveckling. Någonsin.

5 sep 2014

31 aug 2014

Innan inget

Om man föreställer sig inget eller det som finns innan inget blir det enklare att föreställa sig medvetandet eller det som läser medvetandet. Innan det formulerade finns det oformulerade. Innan ordet finns tanken, innan tanken finns medvetandet.

29 aug 2014

Metamedvetenhet

Att bevittna himlen och det som bevittnar himlen. Att beskriva ett universum är att låta det rymmas i ett universum av förståelse.

4 aug 2014

Det som uppstår

Lusten att fördjupa och berika sin medvetenhet tror jag kan hjälpa oss förstå kreativitet och kunskap. Genom meditation når man oundvikligen punkten där man är fri att läsa sin egen läsning.

3 aug 2014

Paul Virilio

Jag tänker att Paul menar att helt oberoende av vem som ritat våra kartor så har vi bara detta liv. Paul gör en viss poäng av hastighet.

1 aug 2014

Jacques Derrida

Nyligen tänkte jag på Jacques Derrida som någon som var intresserad av alla delar som resulterar i den mänskliga tanken

Gilles Deleuze

En gång tänkte jag på Gilles Deleuze som någon som upptäckte medvetandet och skapade  bilder och berättelser om det.

29 apr 2014

Sommarlov 2014

Bloggen tar traditionsenligt sommarledigt. Jag vilar i upplevelsen av att medvetandet är en rörelse. Även om en melodi påminner om något vi hört så är upptäckten av den alltid ny.

27 apr 2014

Evigheten

Det är en sak att förstå att tiden inte alltid funnits. Det är lite svårare att förstå vad som inte fanns innan inget fanns.

25 apr 2014

Horisonten

Jag föreställer mig ibland kunskap som en horisont. Jag förställer mig våra medvetanden som en skiktröntgen i evigheten.

16 apr 2014

Civilisation

Glittrande städer. Ton, sagor, matematik. Fast annorlunda.

31 mar 2014

Speglingar

Det som är medvetet om det som är medvetet.

30 mar 2014

Glappet

Att sluta glappet mellan metaforer om medvetandet och medvetandet.

27 mar 2014

Igenkänning

Genom metamedvetenhet kan man studera hur man själv skapar mening.

7 feb 2014

Resan

Vår förståelse av verkligheten förfinas samtidigt som vi lever i ett expanderande universum. Det betyder att både verkligheten och vår förståelse av den är i rörelse. Bokstavligen.

16 jan 2014

Framtiderna

Framtiden ser inte ut som den gjorde. Det kommer den heller aldrig göra. Den rör sig och skiftar. Som oformulerade meningar, städer eller dikter.

5 jan 2014

Himlarna

Idéerna om himlarna är lika skiftande som himlarna.

4 jan 2014

Vägarna

Hur blixten letar sig genom luftmassorna eller floderna genom landskapen är lika vackert som att livet letat sig ända hit genom extrema sträckor av tid.

3 jan 2014

Kreativitet

Ur en process av processer skapas ständigt nya former. Som ett flöde av upprepning och förändring.

15 dec 2013

Empati

Att se världen genom en annan människas ögon är att anta ett nytt perspektiv. Det är att få tillgång till ett helt unikt universum.

6 dec 2013

Objekt, mönster, process

"Objekt, mönster, process är en enkel och användbar tankematris. Även när man studerar sitt eget medvetande i relation till konst och vetenskap.

7 nov 2013

Ickefilosofi

Jag gillar filosofi och ickefilosofi.

1 nov 2013

Formulerandet

Att foga samman ord och bilder som blir former vid havet.

28 okt 2013

Medvetandet

Att vara medveten om det som är medvetet är inte samma sak som att beskriva det. Även om båda sakerna är inspirerande.