17 juni 2018

Calvariae locus

När jag skrev med det som talar genom saker som inspirerar tänkte jag ibland på platserna där tiden hade utspelat sig. Ofta flimrade de som ljuspunkter vid horisonten.