31 okt. 2014

Kyrkorna

Det som inspirerar oss kan bli vår kyrka. Vill man bli lite friare kan man förstå hur man själv är kyrkan.

30 okt. 2014

Insikten om insikten

När man lär sig att återvända till klarhet blir det enklare att se vad som är dimma.

26 okt. 2014

Helhetssyn

Vill man formulera bättre lösningar för ett system kan en början vara att försöka föreställa sig det i sin helhet. En annan väg kan vara att börja i det som uppstår. Från noll.

17 okt. 2014

Frihet

Ett sätt som man kan tänka på friheten är hur upplevelsen av den blir till

14 okt. 2014

Tolkningar

Jag tror att alla människor är unika så som varje ögonblick är unikt. Detta är en grundläggande sanning i min kyrka.

Notationssystem

Notationssystem är en speciell typ av verktyg eftersom de är kombinatoriska och skapas för översättning och förenkling.

13 okt. 2014

Föreställningsförmåga

Konsten att kunna skapa mentala modeller av verkligheten & sedan hålla dem i sitt inre är en förmåga som går att öva upp.

12 okt. 2014

Det levande

Ställer man metaforer för rörelse i relation till stenar kan det verka som om stenarna står stilla eller flyger fram.

Intentionalitet

Man lär sig fler saker om man inte bara studerar konst och vetenskap utan om man dessutom studerar sitt eget medvetande i relation till det man studerar. Så kan tiden speglas i dig eftersom du är en spegel av tiden.

8 okt. 2014

Retrospektion

Förmågan att läsa stenar är förmågan att se tiden innan människan.