30 okt. 2014

Insikten om insikten

När man lär sig att återvända till klarhet blir det enklare att se vad som är dimma.