12 okt. 2014

Det levande

Ställer man metaforer för rörelse i relation till stenar kan det verka som om stenarna står stilla eller flyger fram.