30 jan. 2015

Medvetandets historia

Jag tänker att all vetenskap är historia och att vi alltid existerat vid tidpunktenmedvetandet utspelat sig.

7 jan. 2015

Différance

Jag tänker att ett system av distinka symboler uppstår och återuppstår i ett tal där man talar om eller med ett tal om bilder, filmer eller referenser till ett tal om bilder eller filmer. Konturerna av mening skapas då ur sig själv. Av sig själv.