30 jan. 2015

Medvetandets historia

Jag tänker att all vetenskap är historia och att vi alltid existerat vid tidpunktenmedvetandet utspelat sig.