27 nov. 2011

Metanivåer

Lager av nya perspektiv genom vilka nivåer av frihet kan uppstå.

20 nov. 2011

Koncept

När man studerar världen utifrån ett perspektiv av nu och noll kan man enklare dela upp vad som är materia och vad som är idé. Vad som är världen och vad som är vår förståelse av världen. Utifrån det perspektivet går det sedan enklare att se idéer eller koncept.

7 nov. 2011

Mellan sömn & vakenhet

Tillståndet där vi anar tankens potential. Hjärnan är fri som i sömnen, men vi är vakna nog för att erfara nervsystemets naturliga rörelser.

2 nov. 2011

Den första snön

De absolut första snöflingorna. När de faller och man inser att man bevittnar bevittnandet.