24 aug. 2010

Bilden av bilden

Böcker om böcker. Böcker om böcker som handlar om böcker. Ju högre man bygger lagren i tårtan ju större blir distansen från det ursprungliga. Samtidigt blir perspektivet i det tidigarevarande lagret synligt... för varje nytt lager.