29 aug. 2010

Processen

Utvecklande processer äger inte alltid rum i inspirerande miljöer... men det gör ju inget om man har det trevligt under tiden man skapar saker med konstnärlig kvalitet.