14 aug. 2010

Utforskandet

En utforskande handling präglas av en öppenhet och nyfikenhet på utgången, resultatet eller följderna av handlingen.