23 feb. 2016

Mönsterpassning

På ett sätt skulle man kunna se filosofi som en analogi för analogier eftersom man med olika typer av symboler försöker skapa en applicerbar bild för något i rörelse av något i rörelse.

22 feb. 2016

Spår

Jag sammanställer saker som inspirerar ur en oändlighet av oändligheter.

Vad berättelserna berättar

Att titta ut genom ett fönster när man mediterar är nästan som att hitta nycklarna till världen inuti ackumulerade texter. Att meditera är att bevittna stormens öga under tiden texterna skrivs.

19 feb. 2016

Stjärnhimlen

Vill man läsa något riktigt stort kan man börja med stjärnhimlen. Man tittar ut mot något där ens syn når sin bortre gräns men där ens förmåga att föreställa sig tar vid.

Derridas hypervigilans

Hur Derrida blir en läsnyckel är inte enbart genom hur han använde filosofin för att frigöra tanken från filosofin. Det är något mer. Hans hemlighetsfulla leende pekade ofta mot det.

Tranströmers Thanatos

Hur Tranströmmer blir en läsnyckel är genom hans vilja att få återvända på sina egna vilkor. Han erkände aldrig något behov av ett erkännande men stängde heller aldrig dörren mot föreställningen om Gud.

15 feb. 2016

Myller

Universum är en observerbar rörelse av rörelser. Vår blick, våra språk och vår medvetenhet är bokstavligt och bildligt talat en del av den. 

Strukturer

När Tranströmer lånade Kafkas yxa gjorde han den till sin på flera sätt. Hur han använde den var också ett samtal om strukturalistiska föreställningar.

13 feb. 2016

Meditationsobjekt

Om man väljer en näktergal i Badelunda som föremål för sin meditation samtidigt som man tittar upp mot natthimlens ljusa lie kan man fyllas av känslan att allt detta slipas mot ett och samma nu.

10 feb. 2016

Generativa system

Jag har ofta tänkt att friheten finns och att den inte bara uttrycker sig genom musiken. Den sammanställer också musiken genom ett noll. 

8 feb. 2016

Teoretisk fysik

Nu när universum rymmer mer beräkningskapacitet än någonsin är det lite svindlande att tänka på med vilken precision som man idag kan beräkna en partikels position och bana.

7 feb. 2016

Berättarelement

Ibland när jag funderar på vad ett naturfenomen är gör jag det både för att undersöka hur jag relaterar till det såväl som hur andra har valt att berätta med det. 

6 feb. 2016

Vägen hem

Ibland tänker jag på en försvinnande prick i landmassan som en bild i en flygtur genom moderna och postmoderna föreställningar. Försvinnandet är ett mångtydigt Tranströmskt tema som ibland blev ett osynligt slagfält. 

3 feb. 2016

Framtidsgrunder

Vad är ett fundamentum futuri? Jag tänker att varje sekund utgör grunden för en framtid. Som om varje tidpunkt rymmer en möjlighet för varje medvetande att föreställa sig en framtid.

Början

Vår läsning är en obruten rörelse som rullar genom bilder av texten, en referens till en text genom en film eller en referens till en film genom en uppläsning av en text. Vår läsning kan då vara en del av helheten eller en del av delen.