23 feb. 2016

Mönsterpassning

På ett sätt skulle man kunna se filosofi som en analogi för analogier eftersom man med olika typer av symboler försöker skapa en applicerbar bild för något i rörelse av något i rörelse.