6 feb. 2016

Vägen hem

Ibland tänker jag på en försvinnande prick i landmassan som en bild i en flygtur genom moderna och postmoderna föreställningar. Försvinnandet är ett mångtydigt Tranströmskt tema som ibland blev ett osynligt slagfält.