3 feb. 2016

Början

Vår läsning är en obruten rörelse som rullar genom bilder av texten, en referens till en text genom en film eller en referens till en film genom en uppläsning av en text. Vår läsning kan då vara en del av helheten eller en del av delen.