15 feb. 2016

Strukturer

När Tranströmer lånade Kafkas yxa gjorde han den till sin på flera sätt. Hur han använde den var också ett samtal om strukturalistiska föreställningar.