7 nov. 2013

Ickefilosofi

Jag gillar filosofi och ickefilosofi.

1 nov. 2013

Formulerandet

Att foga samman ord och bilder som blir former vid havet.