28 nov. 2015

Vintervila

Vintern är en passage. På andra sidan finns våren.

Rörelsen

Medvetandet är en del av det som är sig själv i alla förvandlingar. Växterna har inte tankar men allt som tänker var vid någon tidpunkt växter.

25 nov. 2015

Kameran

Kameran skiljer sig från regissören ungefär som medvetandet skiljer sig från seendet. De är olika saker som blir ett.

15 nov. 2015

Herakleitos

Varje flod är en del av det som alla medvetanden alltid är en del av. Rörelsen genom eller bortom orden som följer oss en bit på vägen.

14 nov. 2015

Bergskedjor

Ibland tänker jag på bergskedjorna och hur länge de funnits där. Ibland tänker jag på vad det är som bevittnar dem.

13 nov. 2015

Kartografi

Hur människor navigerar i ett landskap eller skapar modeller av det är fascinerande. Teknologierna för hur vi inspirerar designprocesser har för länge sedan revolutionerat hur världen fungerar.

8 nov. 2015

Tidsmaskiner

Eftersom bilderna är en återspegling av tid  kommer vi alltid kunna återvända till dessa portaler. Dessa kulturella artefakter står framdukade för oss att tolka, omtolka, referera till, inspireras av eller berätta med.