28 nov. 2015

Vintervila

Vintern är en passage. På andra sidan finns våren.