8 nov. 2015

Tidsmaskiner

Eftersom bilderna är en återspegling av tid  kommer vi alltid kunna återvända till dessa portaler. Dessa kulturella artefakter står framdukade för oss att tolka, omtolka, referera till, inspireras av eller berätta med.