28 nov. 2015

Rörelsen

Medvetandet är en del av det som är sig själv i alla förvandlingar. Växterna har inte tankar men allt som tänker var vid någon tidpunkt växter.