27 feb. 2011

Paradiset

Paradiset är en plats inom oss som vi sedan överför på vår omvärld. Manifestationen formar sedan oss. Den här dialogen mellan den skapande och det skapade är oändligt fascinerande.

21 feb. 2011

Projiceringar

Är inte bara en teknik för att skapa snygga bilder. Det är också ett spännande psykologisk begrepp.

Dubbelexponering

Är en av möjligheterna som uppstår när man jobbar med negativ film. Dessutom innehåller det ett element av slump som jag gillar.

Italiensk disco

Trash. Det överdådiga som faller sönder. Det finns något i den italienska discon som utgör ett koncentrat av ett specifikt estetisk uttryck. En ton, dialekt eller nyans som finns där mer än någon annan stans.

17 feb. 2011

Småbildsformatet

När jag var fotoassistent på 90-talet pratade min fotograf om att han längtade efter att bara plåta småbild. Sedan kom Terry och inspirerade Tim som lyfte fram Ryan. Sedan öppnades dammluckorna för ett format som ytterst sopar bort saker som stod i vägen för uttrycket.

14 feb. 2011

Det undermedvetna

Som vetenskaplig term är den avskaffad men som poesi fungerar begreppet "det undermedvetna" som katalysator för idéer och berättelser.

1 feb. 2011

Dan Colen

Det känns som han får till tonträffarna när han slutar försöka.

Sarah Moon

Att förstå Sarah är att förstå exempelvis Andrei Tarkovskij.