17 feb. 2011

Småbildsformatet

När jag var fotoassistent på 90-talet pratade min fotograf om att han längtade efter att bara plåta småbild. Sedan kom Terry och inspirerade Tim som lyfte fram Ryan. Sedan öppnades dammluckorna för ett format som ytterst sopar bort saker som stod i vägen för uttrycket.