27 feb. 2011

Paradiset

Paradiset är en plats inom oss som vi sedan överför på vår omvärld. Manifestationen formar sedan oss. Den här dialogen mellan den skapande och det skapade är oändligt fascinerande.