24 jan. 2016

Vägen

Vägen tog oss hit. Ur det här ögonblicket stiger spåren av en skillnad mellan ingenting och någonting.

Flaggan

Efter en nattsvart dag hissade Tranströmer motvilligt en flagga som inte tror på flaggor. Det sa: "Allt det här går att läsa."

23 jan. 2016

Formler

Ibland försöker jag uppfinna nya sätt att se hur jag kan erbjuda saker som inspirerar med medlen som står till mitt förfogande.

15 jan. 2016

Ljuspunkter

Ibland tänker jag på eldflugor mellan olivträd som en bild som går att läsa både strukturalistiskt och poststrukturalistiskt. För mig tänds hoppet ur insikten att det aldrig funnits några mirakel och att berättelserna just därför får sin lyskraft.

13 jan. 2016

Riktning

På samma sätt som det fanns något utanför texten fanns det aldrig något helt avgörande ögonblick då medvetandet blev medvetandet. Det vaknade snarare ur sin egen sömn. Som skjuten ur en kanon.

Himlakroppar

Hur himlakroppar rör sig går att beräkna genom att utgå från de mest grundläggande sakerna som finns att veta om dem. Även om olika objekt har olika storlek och bana utspelar sig allt detta i ett och samma nu.

11 jan. 2016

Linjer

Varje gång jag ser en linje eller bana skapad av människor tänker jag att den går att läsa som en form ur det mänskliga medvetandet

6 jan. 2016

Föreställningar

Föreställningarna som föregick Derridas upptäckt av dem och som senare ledde till en redogörelse för en förståelse av denna händelse på John Hopkinsuniverstitetet 1966 kan ha liknat upptäckten av en upptäckt.

4 jan. 2016

Medvetandets kopplingar

Medvetandet fungerar lite som en berättelse som äger rum i en tid full av saker bland en oändlighet av oändligheter.