6 jan. 2016

Föreställningar

Föreställningarna som föregick Derridas upptäckt av dem och som senare ledde till en redogörelse för en förståelse av denna händelse på John Hopkinsuniverstitetet 1966 kan ha liknat upptäckten av en upptäckt.