23 jan. 2016

Formler

Ibland försöker jag uppfinna nya sätt att se hur jag kan erbjuda saker som inspirerar med medlen som står till mitt förfogande.