29 juni 2015

Materialismen

Perspektivet som i första hand inte intresserar sig för vad världen representerar utan för vad världen är. Med ett materialistiskt perspektiv verkar det som om tankens fria rörelse är allt som uppstår i mötet mellan världen och ett medvetande.